Uitgelicht: Use-case Gaia-X Future Mobility Marketplace

Uitgelicht: Use-case Gaia-X Future Mobility Marketplace

This content (Dutch only) was created the Gaia-X Hub the Netherlands, one of the founding partners of the CoE-DSC.

Eén van de implementaties van de Gaia-X Federated Services (GXFS), is gebaseerd op het zogenaamde Ocean Protocol. Dit protocol stelt data-aanbieders en -kopers in staat om data te delen, te vinden en te consumeren op een veilige, privacy-beschermende manier. Hierbij wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht, van publieke of afgeschermde data en algoritmes, om deze data te kunnen gebruiken. Bijzonder hierbij is dat de data niet gekopieerd hoeven te worden, zodat de data-eigenaren controle over over hun data behouden. De toegang tot de dataset wordt verkregen door een zogenaamd datatoken, waarbij ook blockchaintechnologie een belangrijke rol speelt.

Op basis van verkennende gesprekken met Rijkswaterstaat (RWS) wordt samen met de Dutch Blockchain Coalition een initiële kleinschalige proef opgestart met een “Future Mobility Data Marketplace”. De omgeving zal begin september publiek beschikbaar zijn. Hierbij worden bovenstaande concepten beproefd op basis van een aantal voorbeeld-datasets van RWS en een algoritme van een derde partij. Eén van de aandachtsgebieden vanuit RWS om in dit project te verkennen, is bijvoorbeeld dat vrij toegankelijke gedeelde (open) data nog veel gekopieerd worden en vervolgens toegepast in een andere, commerciële setting. Ook is er veel afgeschermde, vertrouwelijke data die interessant zou kunnen zijn voor algoritmes, maar nu moeilijk deelbaar is.

Hoe kunnen dataproviders, zoals RWS, meer grip op hun data krijgen door toegang te geven tot data zonder dat deze gekopieerd hoeven te worden? Hoe komt vraag en aanbod bij elkaar? In een demo-omgeving, gebaseerd op het Ocean Protocol en geïmplementeerd door de Duitse organisatie DeltaDao, wordt dit de komende zomermaanden verder uitgewerkt. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met Harmen van der Kooij via harmen.vanderkooij@dutchblockchaincoalition.org.

Over ’toolbox’ Gaia-X Federation Services (GXFS)

Om een federatieve data- en cloudinfrastructuur mogelijk te maken, moeten verschillende systemen met elkaar verbonden worden zodat ze data kunnen uitwisselen: interoperabiliteit. Daartoe ontwikkelt Gaia-X Federation Services (GXFS), samen met de markt, open-source softwarecomponenten gericht op identiteit en vertrouwen, compliance services voor soevereine data-uitwisseling én een federatieve catalogus waarin zelfbeschrijvingen van de deelnemende organisaties en hun diensten zijn opgenomen. Deze open-source softwarecomponenten zijn vrij beschikbaar voor iedereen en kunnen direct worden ingezet of als inspiratie dienen voor eigen ontwikkelingen.

Share:

Read more

What SMEs should know about EU digital legislations

What SMEs should know about EU digital legislations

Olga Batura, Senior scientist at TNO, shares some insights about the Digital Markets Act (DMA), the Digital Services Act (DSA), the Data Act, the Cyber Resilience Act, and the AI Act (which she also shared during our Community Meeting of June).