Veilig en soeverein data uitwisselen: de data-economie in stroomversnelling in de maakindustrie

Veilig en soeverein data uitwisselen: de data-economie in stroomversnelling in de maakindustrie

This content (Dutch only) was created the Gaia-X Hub the Netherlands, one of the founding partners of the CoE-DSC.

De Nederlandse Gaia-X hub, de Online Trust Coalitie, NOREA, Mazars en EY maken gezamenlijk soevereine en vertrouwde data-uitwisseling mogelijk in de maakindustrie via het Smart Connected Supplier Network (SCSN). Om effectief en veilig data met elkaar uit te wisselen en te ontsluiten, zijn gedeelde afspraken en regels nodig tussen de maakbedrijven en toeleveranciers binnen deze keten. De vijf eerdergenoemde partijen ontwikkelen samen de assurance die dit mogelijk maakt en op termijn ook toegepast kan worden binnen andere sectoren.

Zekerheid, of assurance, is voor elke sector van belang met betrekking tot data-uitwisseling. Niet alleen is data van waarde voor organisaties, maar ook de infrastructuur waar data door wordt verwerkt dient betrouwbaar en veilig te zijn. Hoe zorg je ervoor dat de partij waarmee je data uitwisselt geen gevoelige data ontvangt en hoe weet je zeker dat de gebruikte diensten voor data-uitwisseling betrouwbaar en veilig zijn? In de samenwerking voor het SCSN worden daar de afspraken en regels voor opgesteld. Zo hebben partijen zélf de controle over welke data ze ontsluiten en voor wie, en ontstaat er zekerheid over de betrouwbaarheid en veiligheid van de gebruikte diensten voor data-uitwisseling in de keten.

Het Smart Connected Supplier Network is een netwerk van meer dan 400 bedrijven in de maakindustrie dat het uitwisselen van informatie in de toeleverketen efficiënter maakt, onder andere met behulp van een berichtenstandaard en een onderliggende technische infrastructuur. Hierdoor kunnen bedrijven die onderdeel uitmaken van het SCSN netwerk makkelijker, sneller en betrouwbaarder data uitwisselen met alle aangesloten bedrijven in hun productieketen, over bijvoorbeeld orders, facturen en technische product data. SCSN is hiermee een voorbeeld van een federatieve data space en één van de lighthouse projecten binnen Gaia-X vanuit de Nederlandse hub.

Gaia-X is een Europees initiatief om een federatieve data- en cloudinfrastructuur te ontwikkelen. Dat wordt gerealiseerd door de ontwikkeling van specificaties, compliancy labels en open-source softwarecomponenten voor zowel het data-ecosysteem als de onderliggende cloudinfrastructuur. Op basis van Europese waarden als datasoevereiniteit, veiligheid en transparantie. Het Gaia-X-framework maakt dataruimtes mogelijk die burgergericht, soeverein en federatief zijn en die met vertrouwen en op schaal kunnen worden ingezet. Binnen het SCSN netwerk wordt nu gewerkt aan de assurance en accreditering van het data-ecosysteem in de maakindustrie. Dit is één van de aandachtspunten vanuit de Online Trust Coalitie (OTC), een partner van het eerste uur van de Gaia-X hub Nederland. NOREA, Mazars en EY dragen vanuit hun expertises bij aan de ontwikkeling hiervan.

In meer dan 15 landen zijn Gaia-X hubs opgericht om de input vanuit de lokale speelvelden mee te nemen in het Europese Gaia-X initiatief. Zij zijn de spil tussen nationale ontwikkelingen op het gebied van data-uitwisseling en brengen bestaande en nieuwe data-initiatieven samen. Ook vanuit de Nederlandse hub worden verbindingen gelegd en kennis uitgewisseld met organisaties uit verschillende sectoren. Lokale initiatieven worden samengebracht in het Europese Gaia-X om een federatieve Europese data- en cloudinfrastructuur te realiseren. Zo ontstaan, binnen sectoren, cross-sectoraal en over landsgrenzen heen, mogelijkheden om data veilig en soeverein bij elkaar te brengen. Met behulp van data kan maatschappelijke waarde worden gecreëerd. Binnen de gezondheidssector, bijvoorbeeld, kan data worden ingezet voor preventie. Ook biedt data inzichten voor innovatie. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van diensten binnen de mobiliteitssector die de verkeersdoorstroom in steden verbeteren.

Over het Smart Connected Supplier Network

Het SCSN is een netwerk van 400+ bedrijven in de maakindustrie dat het uitwisselen van informatie in de toeleverketen efficiënter maakt met behulp van een berichtenstandaard en onderliggende een technische infrastructuur. Hierdoor kunnen bedrijven die onderdeel uitmaken van het SCSN netwerk makkelijker, sneller en betrouwbaarder data uitwisselen met alle aangesloten bedrijven in hun productieketen, over bijvoorbeeld orders, facturen, technische product data, et cetera.

Over Online Trust Coalitie

De cloud is onmisbaar in ons leven. Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is de Online Trust Coalitie (OTC) gevormd, dat als doel heeft het vertrouwen in de cloud vergroten. OTC bouwt op drie pijlers: betrouwbaarheid, zekerheid en informatie.

Een betrouwbare cloud betekent dat de diensten voldoen aan eisen die wij stellen als gebruikers en als maatschappij. Door onafhankelijk bewijs, en hierop te controleren, kunnen we met zekerheid stellen dat aan deze eisen voldaan wordt. Uiteindelijk moet begrijpbare en doelgerichte informatie, zoals auditrapporten en certificaten, zorgen voor het gewenste vertrouwen in clouddiensten

Over Nederlandse Gaia-X hub

De Nederlandse Gaia-X hub is de spil tussen Nederlandse ontwikkelingen en het Europese Gaia-X. De hub brengt bestaande en nieuwe data-initiatieven samen en is de plek waar u kunt verbinden en kennis uitwisselen met andere organisaties binnen en buiten uw eigen sector. Met de verschillende nationale hubs brengen we zo lokale initiatieven samen in het Europese Gaia-X om een federatieve Europese data- en cloud-infrastructuur te realiseren.

Share:

Read more

White paper: Guidance for successful data space deployment

White paper: Guidance for successful data space deployment

Parties interested in deploying a data space need to use the right technologies and need to make sure they get the business and governance of the data space right. This is easier said than done, because there is relatively little guidance on how to deploy a data space successfully. What guidance can be given?

The benefits of combining data spaces and Privacy Enhancing Technologies

The benefits of combining data spaces and Privacy Enhancing Technologies

Data spaces and Privacy Enhancing Technologies have a common goal: making insights from data accessible in a confidential manner. But the development of both is driven by two different communities. This must change. By applying PETs within data spaces, confidentially exchanging insights from (privacy sensitive) data becomes more scalable.