Rapport Autoriteit Consument & Markt (ACM): aanpassingen in Data Act nodig om concurrentie tussen cloudaanbieders te stimuleren

Rapport Autoriteit Consument & Markt (ACM): aanpassingen in Data Act nodig om concurrentie tussen cloudaanbieders te stimuleren.

This content (Dutch only) was created the Gaia-X Hub the Netherlands, one of the founding partners of the CoE-DSC.

Op 5 september jl. publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar bevindingen naar aanleiding van een marktstudie onder gebruikers van zakelijke clouddiensten. Uit dit onderzoek blijkt dat het voor deze gebruikers moeilijk is om van aanbieder te wisselen. Ook kunnen zij clouddiensten van verschillende aanbieders niet goed combineren.

De ACM stelt daarom een aanpassing voor in de Data Act die in Europa wordt besproken om data-portabiliteit en -interoperabiliteit te stimuleren en vendor lock-ins te voorkomen. Dit is in lijn met de visie van Gaia-X waarbij wordt gestreefd naar een federatieve data- en cloudinfrastructuur. Met de Gaia-X Federation Services (GXFS) wordt gewerkt aan open-source software componenten om interoperabiliteit en data-portabiliteit tussen (eco)systemen te realiseren, waarbij de data-eigenaar de controle behoudt over zijn/haar eigen data.

In de Digital Markets Act (DMA) staat al dat grote aanbieders (de zogenoemde poortwachters) van clouddiensten geen beperkingen mogen opleggen aan eindgebruikers om van aanbieder wisselen. De DMA treedt (naar verwachting) volgend jaar in werking.

De ACM wil dat daarnaast interoperabiliteit makkelijker wordt gemaakt door de Data Act. In het voorstel van de Europese Commissie wordt al het nodige bepaald over het verlagen van overstapdrempels: data-portabiliteit. De ACM vindt dat daarin ook moet worden opgenomen dat aanbieders van clouddiensten verplicht zijn om interoperabiliteit mogelijk te maken. Gebruikers kunnen de diensten van verschillende cloudaanbieders dan makkelijker aan elkaar koppelen en met elkaar combineren. De ACM heeft hierover enkele aanpassingen in de Data Act voorgesteld aan de Europese wetgever. Ook stelt de ACM voor de tarieven voor interoperabiliteit te maximeren.

Daarnaast wijst de ACM erop dat de concurrentie tussen clouddiensten zich vooral richt op het moment waarop bedrijven of instellingen hun aanbieder voor het eerst kiezen. Aanbieders proberen hen dan te verleiden door bijvoorbeeld gratis clouddiensten en door volumekortingen aan te bieden. Wie eenmaal een keuze heeft gemaakt, kan daarna moeilijk overstappen naar een andere aanbieder. Bedrijven en organisaties zijn dan locked-in.

Het risico bestaat dat de cloudaanbieders door deze afhankelijkheid de prijzen makkelijk kunnen verhogen of de kwaliteit van de dienstverlening verlagen. Ook zijn er risico’s voor de innovatie. Een federatieve data- en cloudinfrastructuur conform de visie van Gaia-X geeft de controle over data terug aan de eigenaar waarmee een vendor lock-in voorkomen wordt en er ruimte ontstaat voor kleinere en nieuwe partijen om deel te nemen aan de cloudmarkt.

Lees het hele artikel van ACM

Share:

Read more

White paper: Guidance for successful data space deployment

White paper: Guidance for successful data space deployment

Parties interested in deploying a data space need to use the right technologies and need to make sure they get the business and governance of the data space right. This is easier said than done, because there is relatively little guidance on how to deploy a data space successfully. What guidance can be given?

The benefits of combining data spaces and Privacy Enhancing Technologies

The benefits of combining data spaces and Privacy Enhancing Technologies

Data spaces and Privacy Enhancing Technologies have a common goal: making insights from data accessible in a confidential manner. But the development of both is driven by two different communities. This must change. By applying PETs within data spaces, confidentially exchanging insights from (privacy sensitive) data becomes more scalable.