Gaia-X belangrijk initiatief voor EZK voor verantwoorde benutting waarde data

Gaia-X belangrijk initiatief voor EZK voor verantwoorde benutting waarde data

This content (Dutch only) was created the Gaia-X Hub the Netherlands, one of the founding partners of the CoE-DSC.

Afgelopen 20 september jl. was het Prinsjesdag en zijn de begrotingen vanuit de ministeries gepubliceerd. Het ministerie van Economische zaken benoemt het belang van een goed functionerende digitale economie als een van de strategische doelen vanuit het kabinet. Hiervoor wordt ingezet op het scheppen van voorwaarden voor een goed functionerende digitale economie. Een belangrijk onderdeel van dit doel is Digitale Innovatie en Vaardigheden, waarbij EZK aangeeft initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het benutten van de waarde van data op verantwoorde wijze op nationaal en Europees niveau.

“Bijvoorbeeld via de Data Sharing Coalition die zich inzet voor vrijwillige datadeling tussen bedrijven. Ook op Europees niveau zijn er verschillende initiatieven gericht op de ontwikkeling van de dataeconomie. De Data Governance Verordening (DGA) heeft bijvoorbeeld als doel om het vertrouwen in datadelen te versterken. De DGA is in 2022 aangenomen en treedt per september 2023 in werking. Gaia-X is een internationaal publiek-privaat initiatief, dat Europese cloud- en datadiensten wil verbinden en beter toegankelijk wil maken. EZK zorgt ervoor dat het Nederlands bedrijfsleven hierop goed kan aansluiten, onder meer door de Gaia-X hub die is ontwikkeld door TNO financieel te ondersteunen.”

Over de Gaia-X hub NL

De Nederlandse Gaia-X hub is de spil tussen Nederlandse ontwikkelingen en het Europese Gaia-X. De hub initieert en inventariseert use-cases en brengt bestaande en nieuwe data-initiatieven samen. Het is de plek waar u kunt verbinden en kennis uitwisselen met andere organisaties binnen en buiten uw eigen sector. Met de verschillende nationale hubs brengen we zo lokale initiatieven samen in het Europese Gaia-X om een federatieve Europese data- en cloud-infrastructuur te realiseren.

Share:

Read more